retired-senior-couple-sitting-in-kitchen-at-home-s-2023-11-27-05-06-10-utc-e1701443300108